Menu

Floortime

DIR/FLOORTIME je intenzivan intervencijski program koji vam omogućava da uđete u svijet svog djeteta i pomognete mu da osnaži razine svog mišljenja. Igra pobuđuje interese djeteta, navodi ga na povezivanje s nama i izaziva ga da bude kreativno i spontano – intelektualni i emocionalni rast.

Lorem ipsum

Klikni za više

Senzorna integracija

SENZORNA INTEGRACIJA je sposobnost primanja, obrađivanja i odgovaranja na podražaje iz okoline i tijela. Naš je zadatak kroz igru i motivaciju, djeci s teškoćama senzorne integracije, ciljano pružiti podražaje koji će im pomoći u regulaciji i boljem funkcioniranju uopće.

Lorem ipsum

Klikni za više


<
dr. med. Stanley I. Greenspan

Sva djeca imaju potencijal postati uspješna. Naš je zadatak stvoriti poticajno okruženje u kojem taj potencijal može procvasti. 

dr. med. Stanley I. Greenspan

Sve svakodnevne interakcije u obitelji mogu biti u službi učenja; ručanje, spremanje za vrtić/školu, pomaganje u kućanskim poslovima, šetanje psa, odlazak u trgovinu ili razgovor o tome koja će se TV emisija gledati – sve to predstavlja šansu da se djetetove ideje proširuju.

dr. med. Stanley I. Greenspan

U početku je vaš najzabavniji zadatak s djetetom bilo kojeg uzrasta da vam bude zabavno i da pratite njegovo vodstvo. Budete li uspostavili zajednički ritam, ostalo će lakše doći na mjesto. Da bi se to postiglo možda će biti potrebno određeno prilagođavanje.

dr. med. Stanley I. Greenspan

Imajte na umu da je Floortime sredstvo, proces koji vam omogućava da uđete u svijet svog djeteta i pomognete mu da osnaži svoje nivoe mišljenja. Tu su tri koraka: pratite djetetovo vodstvo, izazivajte i proširujte.

dr. med. Stanley I. Greenspan

Oslanjajte se na pozitivne interese djece, jer se tu nalaze njihove emocije. Emocije su mazivo koje sve povezuje i pokreće. To vrijedi za sve razine mišljenja.

dr. med. Stanley I. Greenspan

Izbjegavajte ispitivanje djetetovih akademskih vještina, čak i ako ono uživa u tome (…). Pohvalite postignuće i potom prijeđite na interaktivniji razgovor. Svrha je poticanje spontanog dijaloga, a ne mehaničkog recitiranja.

dr. med. Stanley I. Greenspan

Nemojte postavljati pitanja na koja znate odgovor. Cilj je da dijete izrazi svoje mišljenje, a ne samo naučeni mehanički odgovor. Cilj je da potaknemo originalnost mišljenja.

dr. med. Stanley I. Greenspan

Svako odbijanje je odgovor, otvaranje i zatvaranje krugova. Pružite mu više prilika da vas odbije. Vaš cilj je da održite komunikaciju, a svaki djetetov odgovor smatrajte kao otvaranje novog ciklusa.

dr. med. Stanley I. Greenspan

Kada dijete NEĆE u krevet, nemojte ga uzeti u ruke i odnijeti na spavanje. Pregovarajte! Pitajte, razvucite pregovore. Granice ćete postavljati poslije pregovora, kada shvatite kako se dijete osjeća i što želi. Tada možete suosjećati sa njime.

dr. med. Stanley I. Greenspan

U ponašanju ljudskih bića postoji namjera ili svrha. Ta namjera proizlazi iz osjećaja ili emocije. Emocija nam govori što želimo činiti (…). Riječ ili radnja nemaju smisla ako ne postoji svrha ili cilj, ako u njih nije uložena emocija.

dr. med. Stanley I. Greenspan

Nije vam cilj dijete prisiliti na suradnju nego ga namamiti u nju, nudeći mu senzorička iskustva u kojima najviše uživa.

dr. med. Stanley I. Greenspan

Cilj igre nije da se dijete prisili na suradnju s vama oduzimanjem željenje igračke, nego da mu se pokaže da igranje s vama može biti zabavno, možda čak i zabavnije od igranja igračkom.

>

Partneri