Menu

Životopis
Andrijana Vidović

Andrijana Vidović, rođena u lipnju 1987. godine, po struci mag. prim. educ., pedagog senzorne integracije prema Jean Ayres, GSID Mȕnchen i licencirani Floortime terapeut (broj licence 02056) – Level 1 i Level 2 prema The Greenspan Floortime pristupu za provođenje individualnih terapija s djetetom. Ona je ta koja uvijek kritizira, analizira s ciljem dovođenja do perfekcionizma, kako svoj rad tako i rad svojih kolegica i same Udruge. Po završetku studentskih dana pridružila se Belindinom timu kao Maurova asistentica u vrtiću i tu započela svoju novu životnu priču. Belinda je brzo prepoznala Andrijanin potencijal i ljubav prema radu s djecom s teškoćama te joj pomogla da daljnje učenje i rad usmjeri prema polju senzorne integracije. Bliska Belindina suradnica, te jedna od osnivačica Udruge „Belinda Dobrec“, u svojstvu voditeljice. Naša pedantna, kreativna i vesela duša koja je još kao mala znala da će joj životni poziv biti rad s djecom. Svoj put vidi u nastavku edukacije, osobnog i profesionalnog razvoja te kreativnoj i poticajnoj suradnji s kolegicama na provedbi ciljeva Udruge. U Udruzi provodi individualni i grupni rad s djecom na području senzorne integracije kroz floortime pristup. Suorganizatorica je i predavačica na raznim skupovima i radionicama za roditelje, odgojitelje, učitelje i ostale članove stručnog tima.

Obrazovanje:

2022. – 6. Hrvatski simpozij o ranoj intervenciji u djetinjstvu, HURID, Zagreb

2021. – “Razvojni profili djece predškolske dobi: opažanja i analiza” ERF, Zagreb

2019. – Napredni tečaj za Floortime terapeute prema „The Greenspan Floortime Approach®“, Logopolis, Beograd (Srbija).
2018 – 2019. – Level 1 i Level 2; Floortime terapeut certificiran za rad s djecom prema The Greenspan Floortime Approach®, Rijeka
2018. – Napredni tečaj za Floortime terapeute prema „The Greenspan Floortime Approach®“, Rijeka
2018. – „Poticanje prirodnog razvoja djeteta; od samoregulacije do apstraktnog mišljenja (iz perspektive floortime pristupa) (The Floortime Center, SAD), organizacija i sudjelovanje, Rijeka
2017.– „Senzorna integracija i Snoezelen“, edukacija (2 dana), E-glas, Zagreb.
2017. – Prva međunarodna Konferencija o ADHD-u, „Od stigme do uspjeha“, Zagreb.
2017. – „Oralno senzomotorna intervencija logopeda“ (Logopolis Milice Vakić, doo, Beograd), organizacija i sudjelovanje, Rijeka.
2017. – ATAAC – Asistivna tehnologija i komunkacija, konferencija, Zagreb.
2017. – „Izazovi u razvoju komunikacije, jezika i govora kod djece s poteškoćama u razvoju“ (Logopolis Milice Vakić, doo, Beograd), organizacija i sudjelovanje, Rijeka.
2016. – DIR/Flortime konferencija prema „The Greenspan Floortime Approach®“, sudjelovanje, Zagreb.
2016. – Senzorna integracija, Modul 1., Edukacijsko – rehabilitacijski fakultet, Zagreb.
2014. – Prezentacija multidisciplinarnog pristupa pri radu s djecom s teškoćama u razvoju, Rijeka psihologije, predavač, Rijeka.
2012. – Druga hrvatska DIR/Floortime konferencija prema „The Greenspan Floortime Approach®“, sudjelovanje, Zagreb.
2012. (svibanj) – „Djeca s govorno – jezičnim teškoćama“, županijski stručni skup, Rijeka
2012. (veljača) – „Djeca s govorno – jezičnim teškoćama“, županijski stručni skup, Rijeka
2011. – Prva hrvatska DIR/Floortime konferencija prema „The Greenspan Floortime Approach®“, sudjelovanje, Zagreb.
2011. (studeni) – Djeca s govorno – jezičnim teškoćama“, županijski stručni skup, Rijeka
2011. – 2012. – Senzorno integracijska pedagogija® prema Jean Ayres, GSID Mȕnchen, Zagreb.
2005. – 2010. – Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni učiteljski studij, Učiteljski fakultet u Rijeci, Magistar primarnog obrazovanja (mag.prim.educ.), Rijeka.
2001. – 2005. – Salezijanska klasična gimnazija, Rijeka.

Radno iskustvo:

Od 2017. godine je suosnivačica je i voditeljica Udruge za pomoć djeci i mladima s teškoćama u razvoju „Belinda Dobrec“. U Udruzi provodi evaluacije, individualne terapije senzorne integracije, rad u paru i u skupinama kao i savjetovanja za roditelje i druge članove obitelji. Suorganizatorica i predavačica na više skupova i radionica.

Od 2012. do 2016. godine zaposlena kao terapeutica senzorne integracije u Udruzi za pomoć djeci s teškoćama u razvoju i poticanje harmoničnog razvoja djece i mladih „DIRA RIJEKA“ gdje je provodila individualne terapije senzorne integracije, rad u paru i u skupinama kao i savjetovanja za roditelje i druge članove obitelji. Od 2011. – 2014. godine obnašala je funkciju dopredsjednice Udruge.
Od 2011. do 2012. godine zaposlena u Osnovnoj školi „Kozala“ u Rijeci kao učitelj pripravnik. Početkom 2012. godine položila je stručni ispit.
Od 2010. do 2013. asistent djetetu s teškoćama u razvoju u predškolskoj odgojno – obrazovnoj ustanovi.
Ostalo:

Od 2011.do 2012. godine volonter u Udruzi za pomoć djeci i mladima s poteškoćama u razvoju i poticanje harmoničnog razvoja djece i mladih „DIRA RIJEKA“, Rijeka

 

Podijeli članak

Partneri